publicerad: 2021  
underton under­tonen under­toner
under|­ton·en
substantiv
un`derton
lägre ton som in­går i viss grund­tons klang i mots. till över­ton
ofta bildligt om an­tydd känsla, inne­börd etc.
det fanns en under­ton av bitterhet i hennes röst
belagt sedan 1818