publicerad: 2021  
undring undringen undringar
undr·ing·en
substantiv
un`dring
var­dagligt, skämtsamt undrande fundering
en antecknings­bok med små undringar i
belagt sedan 1833; ökad anv. sedan 1960-talet
Antes undring. Namn på en serie radioprogram där den fiktiva figuren Ante från Mobacken (spelad av Stig Grybe) gjorde reflektioner och ställde finurliga frågor om det mesta (start 1961)