publicerad: 2021  
undskylla sig undskyllde undskyllt, presens undskyller
verb
un`dskylla sig
mindre brukligt ursäkta sig
undskylla sig (med något/sats)
undskylla sig (med något)
undskylla sig (med sats)
belagt sedan ca 1585; efter lågtyska (sik) untschulden 'fri­ta (sig) från skuld'; jfr tyska entschuldigen 'ur­säkta'
undskylla sigundskyllning, undskyllan