publicerad: 2021  
universitetsadjunkt universitets­adjunkten universitets­adjunkter
uni·vers·itets|­ad·junkt·en
substantiv
universite`tsadjunkt
(titel för) lärare vid universitet utan krav på doktors­examen
belagt sedan 1876