publicerad: 2021  
uns unset, plural uns, bestämd plural unsen
uns·et
substantiv
ofta i nekande (emfatisk) konstruktion mycket liten mängd av något mest något abstrakt
ett uns (av något) ett uns (något)
det fanns inte ett uns av sanning i an­klagelserna; det fanns inte ett uns med­känsla i hans röst
ur­sprungligen om en mindre vikt­enhet som ut­gjorde en bråk­del av ett pund
ett vanligt engelskt uns är ett sextondels pund och mot­svarar drygt 28 gram
belagt sedan 1532; av tyska Unze med samma betydelse; av lat. un´cia 'en tolfte­del av ett skål­pund (eller annan enhet)'; jfr ur­sprung till uncial