publicerad: 2021  
uppfinnare upp­finnaren, plural upp­finnare, bestämd plural uppfinnarna
upp|­finn·ar·en
substantiv
upp`finnare
person som (yrkes­mässigt) uppfinner
(någots) uppfinnare uppfinnare (av något)
bättre vill­kor för entreprenörer och upp­finnare
äv. med tanke på en­staka in­sats
glöd­lampans upp­finnare, Edison
belagt sedan 1484 (Josua bok, Domare boken); fornsvenska upfinnare