publicerad: 2021  
uppmuntran bestämd form upp­muntran, utrum; som plural kan användas uppmuntringar
upp|­muntr·an
substantiv
upp`muntran
bevis på någons positiva in­ställning vanligen i form av upp­skattande ut­talande
JFR eggelse
uppmuntran (av någon/något)
uppmuntran (av någon)
uppmuntran (av något)
en uppmuntran (till någon)
behöva stöd och upp­muntran; det var all­tid roligt att få upp­muntran från chefen
äv. mer konkret
en upp­muntran i form av en liten löne­förhöjning
belagt sedan 1683