publicerad: 2021  
uppnå upp­nådde upp­nått, presens upp­når
verb
upp`
nå fram till visst (abstrakt) mål
JFR ernå
någon uppnår något
upp­nå hög ålder; upp­nå enighet; upp­nå goda resultat
belagt sedan 1741
uppnåuppnående