publicerad: 2021  
upprepning upp­repningen upp­repningar
upp|­rep·ning·en
substantiv
upp`repning
det att upprepa något
upprepning (av något/sats)
upprepning (av något)
upprepning (av sats)
hennes nya bok inne­håller lite för många upp­repningar av sådant som hon skrivit för­ut
belagt sedan 1640