publicerad: 2021  
upprättelse upp­rättelsen upp­rättelser
upp|­rätt·els·en
substantiv
upp`rättelse
åter­ställande av någons an­seende genom friande från orättvisa beskyllningar
upprättelse (av/för någon)
upprättelse (av någon)
upprättelse (för någon)
den fel­aktigt dömde fick till sist full upp­rättelse
belagt sedan ca 1400 (Klosterläsning); fornsvenska uprättilse