publicerad: 2021  
uppsamlingsheat uppsamlings­heatet, plural uppsamlings­heat, bestämd plural uppsamlings­heaten
upp·saml·ings|­heat·et
substantiv
upp`samlingsheat
sär­skilt heat för tävlande (löpare, simmare etc.) som inte direkt kvalificerat sig till nästa om­gång men inte heller blivit ut­slagna
belagt sedan 1968