publicerad: 2021  
uralstring ur­alstringen
ur|­alstr·ing·en
substantiv
u`ralstring
upp­komst av liv ur död materia
Linné tillbaka­visade läran om ur­alstring
belagt sedan 1843