publicerad: 2021  
1utan
ut·an
preposition
u`tan
i av­saknad av den före­teelse som fram­går av samman­hanget
vara utan bo­stad; barnen växte upp i frihet utan krav
äv. för att an­ge att viss (förväntad) handling inte ut­förs
hon gick sin väg utan att säga ett ord
bli utan inte få (något)när natt­klubben gick i konkurs var det flera band som blev utan arvode
det är inte utan att det är faktiskt så attdet är inte utan att man blir imponerad av regissörens sätt att handskas med det dåliga manuset
utan krus se krus
utan upp­skov se uppskov
utan vidare se vidare
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska utan, även 'ut­ifrån; utan­till; utan­för; ut­om'
2utan
ut·an
konjunktion
u`tan
medan det där­emot är fråga om att vara på det (andra) sättet
hon var inte sjuk utan trött
belagt sedan 1285 stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)
3utan
ut·an
adverb
u`tan
på ut­sidan
bilen ren­gjordes både utan och innan
känna någon både utan och innan känna någon mycket välde har levt ihop i över trettio år och känner var­andra både utan och innan
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen