publicerad: 2021  
utbe sig utbad utbett, presens utber
även
utbedja sig utbad utbett, presens utbeder
verb
u`tbe sig el. u`tbedja sig
något ålderdomligt försöka få (önskan om något) upp­fylld
någon utber sig något/att+verb
någon utber sig något
någon utber sig att+verb
hon ut­bad sig ett möte med honom
belagt sedan 1717
utbe sigutbedjande