publicerad: 2021  
utbärning ut­bärningen
ut|­bär·ning·en
substantiv
u`tbärning
det att bära ut något
ett bärarlag för ut­bärning av kistan vid begravning
sär­skilt utdelning av post
ut­bärning av brev och försändelser
belagt sedan 1923