publicerad: 2021  
utdunstning ut­dunstningen ut­dunstningar
ut|­dunst·ning·en
substantiv
u`tdunstning
det att utdunsta
utdunstning (av något)
äv. om mot­svarande ämnen
stor­stadens alla ut­dunstningar
belagt sedan 1723