publicerad: 2021  
utflyttningslän utflyttnings­länet, plural utflyttnings­län, bestämd plural utflyttnings­länen
ut·flytt·nings|­län·et
substantiv
u`tflyttningslän
län där ut­flyttningen är större än in­flyttningen
nordliga utflyttnings­län
belagt sedan 1960