publicerad: 2021  
utgivning ut­givningen ut­givningar
ut|­giv·ning·en
substantiv
u`tgivning
det att utge tryckt skrift
utgivningsort; utgivningsår
utgivning (av något)
boken är under ut­givning; förlagets ut­givning av fack­litteratur
äv. om (viss mängd) ut­givna skrifter
böcker ur det senaste årets ut­givning på förlaget
belagt sedan 1757