publicerad: 2021  
utlåning ut­låningen ut­låningar
ut|­lån·ing·en
substantiv
u`tlåning
det att låna ut något spec. böcker eller dylikt
utlåningsdisk
utlåning (av något) (till någon/något)
utlåning (av något) (till någon)
utlåning (av något) (till något)
uppslags­böckerna är inte till ut­låning
spec. äv. om banks tillhanda­hållande av pengar mot ränta
MOTSATS inlåning
äv. om plats där något lånas ut
gå till ut­låningen och registrera böckerna
belagt sedan 1734