publicerad: 2021  
utlåtande ut­låtandet ut­låtanden
ut|­låt·and·et
substantiv
u`tlåtande
om­döme som grundas på under­sökning eller granskning ofta på särsk. upp­drag
expertutlåtande; läkarutlåtande; sakkunnigutlåtande
av­ge ett ut­låtande; åklagaren åberopade ett ut­låtande av en medicinsk expert
belagt sedan 1706