publicerad: 2021  
utländska utländskan utländskor
ut|­länd·skan
substantiv
u`tländska
1 mindre brukligt kvinna som kommer från ett främmande land
han är gift med en ut­ländska
belagt sedan ca 1452 (Nya eller Karls-Krönikan); fornsvenska utländska
2 var­dagligt, mindre brukligt knappast plur. ut­ländskt språk
() utländska
belagt sedan 1706