publicerad: 2021  
utmätning ut­mätningen ut­mätningar
ut|­mät·ning·en
substantiv
u`tmätning
omhänder­tagande av någons egendom som där­efter får disponeras för fordrings­ägares räkning vanligen genom försäljning på offentlig auktion
utmätningsdom
utmätning (av något)
begära ut­mätning; göra ut­mätning; förrätta ut­mätning
belagt sedan 1501 (brev uppsatt av Arvid Siggesson till riksföreståndaren Svante Nilsson (Pers)); fornsvenska utmätning