publicerad: 2021  
utom
ut|­om
preposition
u`tom
1 ofta följt av grund­form i stället för objekts­form med undan­tag av
han kände alla ut­om henne; alla ut­om hon visste vad som hade hänt; alla ut­om han själv ser att han är en kopia av sin pappa
äv. utöver
hon har inga in­komster ut­om pensionen
belagt sedan 1673; fornsvenska ut om 'utan­för; utomkring; förbi'; till ut och 2om!!
2 utanför
MOTSATS inom 1
utombords; utomhus
hon var inte ut­om dörren på flera dagar
äv. utan­för gränserna av
JFR 1bortom
barnen var ut­om syn­håll
äv. abstrakt
delta ut­om tävlan; barn ut­om äktenskapet
spec. i ett medicinskt ut­tryck
hon var ut­om all fara
vara ut­om sig (av något) vara mycket upp­rörd (av något)de var ut­om sig av oro när de inte hade hört av sin dotter på en vecka
belagt sedan 1508 brev från biskop Hemming Gadd i Linköping till Svante Nilsson (Styffe)