publicerad: 2021  
utropsord utrops­ordet, plural utrops­ord, bestämd plural utrops­orden
ut·rops|­ord·et
substantiv
u`tropsord
ord som ofta före­kommer i utrop
"oj", "fy" och andra utrops­ord
belagt sedan 1803