publicerad: 2021  
utslagning ut­slagningen ut­slagningar
ut|­slag·ning·en
substantiv
u`tslagning
det att ute­slutas från viss funktion i sam­hället
utslagning (av någon/något)
utslagning (av någon)
utslagning (av något)
ut­slagningen har skapat ett A- och ett B-lag (och även ett C-lag) på arbets­marknaden
spec. om social miss­anpassning med åt­följande alko­holisering etc.
äv. all­männare
ut­slagningen av andra­tidningar
belagt sedan 1970-talet