publicerad: 2021  
utsträckning ut­sträckningen
ut|­sträck·ning·en
substantiv
u`tsträckning
utbredning längs en eller två huvud­riktningar i rummet
utsträckning (av något)
en punkt har ingen ut­sträckning
äv. i fråga om tid och mer abstrakt omfattning
JFR grad 1
i liten ut­sträckning; kritiken var i stor ut­sträckning fel­aktig; man tillgodo­såg hennes önske­mål i största möjliga ut­sträckning
belagt sedan 1787