publicerad: 2021  
uttröttad uttröttat uttröttade
ut|­trött·ad
adjektiv
u`ttröttad
som blivit mycket trött på grund av hård kroppslig el. själslig an­strängning
uttröttad (av/på någon/något)
uttröttad (av någon)
uttröttad (av något)
uttröttad (någon)
uttröttad (något)
hon var ut­tröttad efter den långa flyg­resan
äv. utled
affärs­innehavarna är ut­tröttade på de hög­ljudda ungdomarna
belagt sedan 1615