publicerad: 2021  
utvald utvalt ut­valda
ut|­val·da
adjektiv
u`tvald
som har valts ut ofta för spec. syfte
utvald (av någon) (till någon/något)
utvald (av någon) (till någon)
utvald (av någon) (till något)
utvald (av någon) (att+verb)
250 slumpvis ut­valda familjer; en liten, ut­vald publik
äv. med positiv värdering om något som valts ut som det bästa
ut­vald kvalité
spec. om livs­kamrat (ofta substantiverat)
hon blev hans livs ut­valda
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska utvalder