publicerad: 2021  
utveckla utvecklade utvecklat
verb
u`tveckla
1 om­vandla till något mer komplicerat eller om­fattande och vanligen mer värde­fullt
någon utvecklar något
ut­veckla sin personlighet
äv. med av­seende på resultatet
någon utvecklar något (till något)
ut­veckla nya produkter; ut­veckla en idé till en konkret lösning
ibland med av­seende på negativa före­teelser, sär­skilt sjukdom in­sjukna i
ut­veckla aids
äv. bildligt närmare förklara
ut­veckla sina tankar
belagt sedan 1706; trol. efter tyska entwickeln med samma betydelse; jfr ur­sprung till veckla
2 ge ifrån sig viss effekt eller dylikt
något utvecklar något
motorn ut­vecklar femtio kW
äv. bildligt
någon utvecklar något
hon fick ut­veckla hela sin charm för att få honom dit hon ville
belagt sedan 1836
utvecklautvecklande, utveckling