publicerad: 2021  
va
interjektion
kort a
var­dagligt; mest i tal­språk vad sade du (ni)?
äv. som ut­tryck för förvåning m.m.
den första människa som jag stötte på utan­för mitt hotell i Sydney var min granne hem­ifrån. – Va?!
ofta äv. som en sorts utfyllnads­ord el. som en sorts kontroll av att lyssnaren upp­fattar vad talaren säger el. håller med eller dylikt var­dagligt, mest i tal­språk
när jag kom hem va, fick jag se att det var över­svämning i bad­rummet
belagt åtm. sedan mitten av 1600-talet; reducerad form av 1vad!!