publicerad: 2021  
valdeltagande val­deltagandet val­deltaganden
val|­del·tag·and·et
substantiv
va`ldeltagande
(procentuellt) del­tagande i (politiskt) val
val­deltagandet i Sverige brukar ligga över 80 %
belagt sedan 1926