publicerad: 2021  
valens valensen valenser
val·ens·en
substantiv
valen´s
(ut­tryck för) det an­tal bindningar en atom kan ha med andra atomer
många metaller har valensen 2
äv. bildligt i fråga om ord, sär­skilt verb, och deras benägenhet att konstrueras med andra sats­delar, t.ex. objekt
ett intransitivt verb kan sägas ha valensen 1 och ett transitivt valensen 2
belagt sedan 1888; bildn. till lat. vale´re 'gälla; vara värd'; jfr ur­sprung till ekvivalens