publicerad: 2021  
valrätt val­rätten
val|­rätt·en
substantiv
va`lrätt
rätt att delta i ett val antingen för att väljas el. för att rösta
belagt sedan 1612