publicerad: 2021  
vandring vandringen vandringar
vandr·ing·en
substantiv
van`dring
1 längre tur till fots
vandringskänga; vandringsstav; skogsvandring
en vandring (någonstans)
ge sig ut på vandring; göra en lång vandring; en guidad vandring i Bellmans fot­spår
äv. bildligt, spec. förflyttning från ett om­råde till ett annat
man mätte vandringen hos de radio­aktiva isotoperna
spec. äv. abstrakt
vandringar i tid och rum
belagt sedan 1536
2 mest historiskt an­ordning för över­föring av dragkraft från djur till arbets­maskin t.ex. vid vattenuppfordring; ofta i form av ett liggande hjul med axlar för kraft­överföring
belagt sedan 1872