publicerad: 2021  
vanebildning vane­bildningen vane­bildningar
vane|­bild·ning·en
substantiv
va`nebildning
bildande av en vana
spec. om upp­komst av alkohol- el. narkotika­beroende
belagt sedan 1943