publicerad: 2021  
vantrivas vantrivdes vantrivts, presens vantrivs
verb
va`ntrivas
trivas dåligt
någon vantrivs (med någon/något/att+verb/sats)
någon vantrivs (med någon)
någon vantrivs (med något)
någon vantrivs (med sats)
någon vantrivs (med att+verb)
hon van­trivdes i den nya skolan
belagt sedan 1593
vantrivasvantrivsel