publicerad: 2021  
varelse varelsen varelser
var·els·en
substantiv
va`relse
1 levande före­teelse med egen handlings­förmåga dvs. djur el. människa (el. fantasi­väsen)
ingen levande varelse hade någon­sin satt sin fot så långt in i djungeln; det var skönt att åter möta en mänsklig varelse; små gröna varelser klättrade ut ur rymd­skeppet
äv. kropp
hon kände ömhet med hela sin varelse
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska varilse 'vistande; till­varo; väsen; individ'; bildn. till 4vara 1
2 ålderdomligt tillvaro
(ha sin) varelse någonstans
djur som har sin varelse i skogen
belagt sedan 1450–57 Sveriges Krönika