publicerad: 2021  
varsågod
var|­så·god
interjektion
[varsågo´]långt a el. [varsågo´]kort a el. [varsågo´d]långt a kort a
äv. tre ord ut­tryck som an­vänds när man erbjuder någon något
var­sågod, här är kaffe
belagt sedan 1912