publicerad: 2021  
varva ner varvade varvat
eller
varva ned varvade varvat
verb
varva ne´r el. varva ne´d
minska varv­talet hos motor eller dylikt
varva ner (från något)
varva ner motorn
sär­skilt bildligt, spec. koppla av, lugna ner sig
hon försökte varva ner genom att ta ett bad
spec. äv. gå ner på lägre ambitions­nivå
han har varit en av all­svenskans bästa spelare i många år men nästa år tänker han varva ner i en små­klubb
belagt sedan 1968
varva nernervarvning
varva nednedvarvande, nedvarvning