publicerad: 2021  
vasografi vasografin
vaso·grafin
substantiv
vasografi´
kontrast­röntgen av sädes­ledaren vid ut­redning om manlig sterilitet
belagt sedan ca 1945; till lat. va´s 'kärl' och grek. graph´ein 'skriva'