publicerad: 2021  
vasomotorisk vasomotoriskt vasomotoriska
vaso·mot·or·isk
adjektiv
vasomoto´risk
som har att göra med blod­kärlens samman­dragning och utvidgning
vasomotoriska nerver; vasomotoriska rubbningar
belagt sedan 1884; till lat. va´s 'kärl' och motor