publicerad: 2021  
vattenplaning vatten­planingen
vatt·en|­plan·ing·en
substantiv
vatt`enplaning
förlust av kontakt mellan fordons­däck och väg­bana på grund av att en vatten­kil bildats fram­för for­donets hjul
olyckan berodde på vatten­planing
belagt sedan 1967; efter engelska aquaplaning med samma betydelse