publicerad: 2021  
vektor vektorn vektorer
substantiv
vek`tor
en matematisk/fysikalisk storhet som an­ges med både sin storlek och sin riktning och vanligen åskådlig­görs som en sträcka av bestämd längd och riktning; anv. för att beskriva t.ex. kraft, hastighet och acceleration
vektoraddition; vektorprodukt; enhetsvektor; kraftvektor
belagt sedan 1919; av lat. vec´tor 'som bär, forslar'