publicerad: 2021  
verifiera verifierade verifierat
verb
verifie´ra
bestyrka riktigheten av på­stående, upp­gift, dokument eller dylikt
verifierbar
någon verifierar något/sats
någon verifierar något
någon verifierar sats
upp­gifterna om gränskränkningar var svåra att verifiera; en utgiftspost som inte verifierats med kvitto
belagt sedan 1618: verificera; 1654: verifiera; av franska vérifier med samma betydelse; till lat. ve´rus 'sann'; jfr ur­sprung till veritabel
verifieraverifierande, verifiering, verifikation