publicerad: 2021  
vesir vesiren vesirer
även
1visir visiren visirer
ves·ir·en, vis·ir·en
substantiv
vesi´r el.
historiskt (titel för) råd­givare till furste i islamiska länder med varierande ställning och funktion
belagt sedan 1635; urspr. av arab. wazīr med samma betydelse, eg. 'hjälpare'