publicerad: 2021  
veteran veteranen veteraner
vet·er·an·en
substantiv
vetera´n
person med lång erfarenhet in­om visst om­råde som fram­går av samman­hanget
flygveteran
en veteran in­om dansk pop­musik; en veteran i diplomat­världen med 25 år i ut­landet; i back­linjen åter­finns tre veteraner
ur­sprungligen och sär­skilt om erfaren (före detta) soldat, med fram­hävande av ibland negativa, ibland positiva erfarenheter
veteranfest; krigsveteran
många veteraner från Gulf­kriget lider av psykiska problem
äv. om idrottare i äldsta tävlings­klassen
veterantennis
om man har fyllt 55 får man starta bland veteranerna
ibland (sär­skilt i sammansättn.) om länge anv. före­mål, sär­skilt bil
belagt sedan 1734; av lat. vetera´nus 'gammal soldat', till vet´us 'gammal'