publicerad: 2021  
1veterinär veterinären veterinärer
vet·er·in·är·er
substantiv
veterinä´r
(titel för) person som yrkes­mässigt ägnar sig åt vård av sjuka och skadade djur
veterinärbesiktning; veterinärintyg; veterinärmottagning
när hon var liten ville hon bli veterinär
belagt sedan ca 1795; via tyska, franska av lat. veterina´rius 'boskapsläkare'; besläktat med vädur
2veterinär veterinärt veterinära
vet·er·in·är
adjektiv
veterinä´r
som har att göra med veterinärverksamhet
veterinära kontroller av levande djur
belagt sedan 1855