publicerad: 2021  
vidlyftig vid­lyftigt vid­lyftiga
vid|­lyft·ig
adjektiv
vi`dlyftig
ofta klandrande (allt­för) om­fattande
vidlyftig (i något)
vid­lyftiga affärer; vid­lyftiga spekulationer; vid­lyftiga gester; en vid­lyftig monografi
spec. med tanke på (fritt) sexual­liv
hans vid­lyftiga leverne
belagt sedan 1521; av lågtyska witlüftich med samma betydelse, eg. 'som sträcker sig (löper) vida'; besläktat med 1löpa!!