publicerad: 2021  
vidöppen vidöppet vidöppna
vid|­öppen
adjektiv
vi`döppen
helt öppen ibland på ett på­fallande sätt
dörrarna till köksskåpen stod vid­öppna
äv. bildligt, sär­skilt oviss vad gäller resultat eller dylikt
en vid­öppen match som bör hel­garderas
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska viþopin