publicerad: 2021  
1vind vinden vindar
vind·en
substantiv
1 naturföreteelse som ut­görs av luft som är i rörelse på grund av tryck­skillnader i atmosfären eller dylikt
vindfläkt; vindriktning; vindskydd; landvind; medvind; nordanvind; stormvind
svag vind; måttlig vind; frisk vind; hård vind; byig vind
vinden har vänt; vinden väntas öka senare under dagen; vindar av orkan­styrka; löp­sedlarna fladdrade i den hårda vinden; de hade vinden i ryggen på hem­vägen; papperen spreds för vinden
ibland äv. om annan lätt­rörlig materia i rörelse
äv. bildligt, spec. i ut­tryck för förändring
förändringens vind; det blåser nya vindar i före­taget efter chefs­bytet
ett rö för vinden se
gå upp i vind vända (segel­båts) för mot vindende gick upp i vind och höll sig lovart om ön
ha vind i seglen ha med­gångopinions­mätningarna visar att partiet har vind i seglen
känna/se vart/hur vinden blåser (opportunistiskt) ta reda på vad andra tycker innan man själv tar ställningen bra strateg känner vart vinden blåser men vågar ock­så ta risker ibland
kör i vind! var­dagligtgärna för mig!Vad säger du om att gå på bio? –Visst, kör i vind!
snabb som vinden se snabb
så vind och skörda storm ur­sprungligen biblisktge upp­hov till en tvist och få en häftig stridsom (oundviklig) mot­reaktion
vind för våg utan till­synturisterna upp­manades att inte lämna sitt bagage vind för våg
väder och vind se väder
vända kappan efter vinden se kappa
öppen vind vindriktning i förhållande till kursen, som med­ger manövrer åt båda sidori mots. till segling bide­vind: efter 27 timmars kryss med besvärlig motsjö kändes det skönt med öppen vind
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska vinder; gemensamt germanskt ord, besläktat med bl.a. lat. ven´tus med samma betydelse; jfr ur­sprung till 1vaja, ventilera; idiomet vind för våg ut­gör en förändring av det äldre ut­trycket (segla, ) för vind och våg
2 (rest)ut­rymme närmast under ytter­taket på byggnad som vanligen inte an­vänds för boende eller dylikt; särsk. betraktat som förvarings­utrymme
vindskammare; vindsutrymme; kattvind; scenvind; sidovind
travar med gamla brev i en låda på vinden; de in­redde ett rum på vinden; det var så lågt i tak på vinden att den bara kunde an­vändas till förvaring av skidor
belagt sedan 1443 (Stockholms Stads Jordebok 1420–1474); fornsvenska vinder, eg. 'för vinden öppet rum'; samma ord som 1vind 1
Jag satt på min ödsliga vind en kväll och beskådade ängarnas höst,
och läste och tänkte på Jonson som i fjol fick ro för sitt bröst. Dan Andersson, Gillet på vinden (i Svarta ballader, 1917); en spök­historia på vers där den fram­lidne Jonsons vålnad visar sig för diktens berättar­jag
2vind vint vinda
adjektiv
vriden på sned i förhållande till normal­tillståndet
JFR skev, 1sned
en sned och vind gammal väder­kvarn
belagt sedan 1584; bildn. till 1vinda 1